Komórki macierzyste - dlaczego warto bankować? - Super Mama - Szkoła Rodzenia

Komórki macierzyste – dlaczego warto bankować?

Komórki macierzyste – co to takiego i dlaczego warto zastanowić się nad ich bankowaniem. Krew pępowinowa krążąca pomiędzy matką i dzieckiem w trakcie ciąży umożliwia jego prawidłowy rozwój. Po narodzinach dziecka, gdy pępowina przestaje tętnić, następuje jej odcięcie. Jest to jedyny moment, kiedy krew pępowinowa może zostać pobrana i zabezpieczona. W specjalistycznym laboratorium zostają z niej pozyskane komórki macierzyste.

Komórki macierzyste i ich potencjał

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają ogromny potencjał leczniczy i już dziś stosowane są w leczeniu wielu ciężkich schorzeń. W przyszłości będą mogły zapewnić jeszcze szerszy dostęp do nowoczesnych form terapii bądź stanowić gotowy do transplantacji materiał przeszczepowy.

Cechy komórek macierzystych z krwi pępowinowej stanowiące o ich wartości.

  • 100% zgodność tkankowa w przeszczepieniach autologicznych (własnych)
  • materiał gotowy do przeszczepienia

W razie choroby unikniesz długotrwałego poszukiwania dawcy w bazach międzynarodowych. Trwa to 4-6 miesięcy, a prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego dawcy szacuje się na ok. 1:25 tys. W przypadku posiadania własnego koncentratu komórek macierzystych czas od rozpoznania choroby i podjęcia decyzji o konieczności przeszczepu do możliwości przeprowadzenia terapii wynosi 2-3 tygodnie.

  • przeszczepiane tej samej osobie, od której zostały pobrane nie powodują reakcji przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD), nie ma także ryzyka odrzucenia takiej transplantacji
  • przeszczepiane innej osobie niż Dziecko, od którego zostały pobrane, wykazują mniejszą skłonność do powikłań potransplantacyjnych niż w przypadku komórek macierzystych pozyskanych z innych źródeł
  • jako jedyne pozyskiwane są bezbolesną i bezinwazyjną metodą
  • są bardziej pierwotne i mniej ukierunkowane niż komórki pobrane z organizmu osoby dorosłej. Dzięki czemu łatwiej zmieniają się w inne komórki naszego ciała, a co za tym idzie, ich zdolności regeneracyjne są 10 – krotnie wyższe

Daje to ogromne możliwości w medycynie regeneracyjnej, gdyż pozwala mieć nadzieję na wyhodowanie nawet całego organu z komórek macierzystych.
  • krew pępowinowa stanowią doskonałe rodzinne źródło komórek macierzystych

Zdeponowana w  banku rodzinnym krew pępowinowa stanowi wyłączną własność Twojego Dziecka. Może być ona wykorzystana w dowolnym momencie na ratowanie zdrowia i życia jego lub innych członków rodziny.

Dzięki obniżonej aktywności immunologicznej łatwiej dopasować komórki z krwi pępowinowej do ewentualnego biorcy. Dla porównaniaw przypadku przeszczepienia szpiku, aby terapia była w ogóle możliwa, aż 9/10 antygenów HLA musi być zgodnych, natomiast w przypadku krwi pępowinowej wystarczy zgodność 4/6.

  • ich pobieranie, przetwarzanie i bankowanie nie budzi żadnych wątpliwości natury etycznej. Pobieranie komórek macierzystych jest popierane przez Kościół Katolicki oraz autorytety etyczne jako alternatywa dla wykorzystania komórek embrionalnych.

PROGENIS
Bank Komórek Macierzystych
www.progenis.pl