Prezesie NFZ, nie zabieraj! - Super Mama - Szkoła Rodzenia

Prezesie NFZ, nie zabieraj!

Droga przyszła mamo, kobieto nosząca nowe życie pod sercem!

Jako matka piątki dzieci wiem jak trudna i stresująca jest pierwsza ciąża. Jak wiele obaw ze sobą niesie. Jak każdej nocy zastanawiasz się, jak to będzie w tym najważniejszym dniu, dniu porodu. Jak nachodzą Cię trapiące pytania: czy sobie poradzę, czy będę potrafiła zająć się tą małą istotką, czy uda mi się karmić piersią.
Na te i wiele innych pytań do tej pory mogłaś uzyskać odpowiedź od swojej położnej rodzinnej, kobiety, która ma za zadanie przeprowadzić Cię za rękę przez czas ciąży oraz pierwsze 8 tygodni życia Twojego dziecka.

Pozwól, że Ci się przedstawię. Nazywam się Anna i prowadzę działalność leczniczą skupiającą położne. Służymy kobietom oraz przyszłym mamom. Prowadzę sieć Szkół Rodzenia Super Mama oraz obejmuję opieką mamy po porodzie już od 12 lat.
Z powodu panedmii w czwartek 12.03.2020 zamknęliśmy wszystkie placówki. Kursy zarówno odpłatne jak i te refundowane przez NFZ zostały chwilowo zawieszone. Chwilowo, gdyż w trybie natychmiastowym rozpoczęliśmy prace nad przerzuceniem edukacji przedporodowej w tryb online.

Położne z całej Polski zostały postawione przed tym samym dylematem co ja. Co dalej?
Jak się domyślasz, żadna położna nie chce i nie godzi się na zostawienie swoich pacjentek. Przecież niektóre z nich są tuż, tuż przed porodem i potrzebują wsparcia. Niektóre dopiero szukają swojej szkoły rodzenia, aby przygotować się na poród… poród, który być może odbędzie się bez osoby towarzyszącej.
Oczywiście możesz szukać materiałów w internecie, ale skąd będziesz wiedziała, że są to autoryzowane treści? Na Wikipedia.pl nie znajdziesz szkoły rodzenia on-line.
W „normalnym” trybie poszłabyś do szkoły rodzenia i uzyskałabyś merytoryczną, fachową wiedzę od wykwalifikowanej położnej, ale nie dziś. Dlaczego?

19.03.2020 Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia postanowiła wystosować pismo do Pani Agnieszki Brześcińskiej, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych, w którym informuje nas, położne, o zaprzestaniu finansowania edukacji przedporodowej (czyt. szkoły rodzenia) na czas stanu zagrożenia epidemicznego.

Zważywszy na fakt, iż w dniu 15-03-2020 na stronie www.nfz.gov.pl https://www.nfz.gov.pl  pojawił się komunikat o możliwości udzielania świadczeń w zakresie położnej rodzinnej* w postaci teleporad, zakupiliśmy oprogramowanie do wideokonferencji, przeszkoliłyśmy zespół położnych, na bieżąco informowałyśmy nasze kursantki o zmianach. Wiele położnych w kraju uspokajało pacjentki mówiąc, iż edukacja przedporodowa będzie kontynuowana. Nie zostawimy Was, nie martwcie się – mówiłyśmy, zanim strzelono nam w kolano.
My położne jesteśmy przygotowane. Teraz kolej na decyzje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Apeluję do Was przyszłe i obecne mamy: weźmy sprawy w swoje ręce. W kobietach siła. W kobietach w ciąży podójna siła, bo walczycie nie tylko o siebie, ale także o Wasze dzieci.

Przyłącz się do akcji  #Stop NFZ #Nie zabieraj   … i powstrzymaj Narodowy Funduszu Zdrowia przed zabraniem środków na edukację ciężarnych oraz wizyty patronażowe!  PODPISZ PETYCJĘ

Chciałabym, abyście miały te same prawa do przygotowania do porodu, co każda ciężarna. Abyście wiedziały jak oddychać, jak przeć w trakcie II okresu porodu. By Waszą siłą była wiedza wyniesiona z zajęć szkoły rodzenia. Aby wizja rodzenia bez męża, koleżanki czy mamy stała się choć trochę mniej przerażająca.

Apeluję również do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zrzucajcie na nas finansowania jakie wiąże się z przygotowaniem ciężarnej do porodu i wczesnej opieki nad dzieckiem. Kochamy nasze pacjentki, ale nie da się żyć z miłości.

 

 

Poniżej parę faktów:

1) Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowi z dnia 31 października 2019 r. położne POZ mają prawo do realizacji wizyt ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów   teleinformatycznych lub systemów łączności. To daje nam nadzieję na przychylne spojrzenie co do prowadzenia edukacji przedporodowej również przy użyciu ww. systemów w czasie pandemii.

2)  Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego Dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus w dniu 17.03.2020 wydała komunikat:

W związku ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, a także ogłoszeniem przez WHO pandemii COVID-19, położne podstawowej opieki zdrowotnej powinny świadczyć opiekę z zachowaniem szczególnych zasad w realizacji opieki nad podopiecznymi (w szczególności w zakresie opieki realizowanej nad ciężarnymi, położnicami i noworodkami w ramach wizyt patronażowych oraz nad kobietami po operacjach ginekologicznych w środowisku domowym). Mając na uwadze wytyczne zawarte w Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARSCoV-2 (https://www.gov.pl/ web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-wsprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz) oraz Komunikatu (NFZ) do świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (https://www.nfz.gov.pl/ aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dlaswiadczeniodawcow,7644.html), w celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji COViD-19, należy ograniczyć bezpośrednie kontakty położnej POZ nie tylko z pacjentkami przebywającymi w swoich domach, ale również w gabinecie położnej, proponując realizację porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile czasowe zaniechanie świadczeń wykonywanych osobiście nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia podopiecznych (w szczególności ciężarnych, położnic i noworodków/niemowląt do 2. miesiąca życia, kobiet po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej, kobiet w każdym okresie życia)”

Dalej czytamy również o zaleceniach dotyczących wizyt poporodowych u matki i dziecka. Pierwsza wizyta w domu – tak. Pozostałe – nie koniecznie.

Pierwsza wizyta patronażowa powinna się odbyć bezwzględnie w miejsca pobytu matki i dziecka nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przez położną zgłoszenia urodzenia dziecka, podczas której położna przede wszystkim jest zobowiązana dokonać oceny stanu zdrowia położnicy i noworodka oraz zwrócić uwagę na relacje w rodzinie i wydolność opiekuńczą rodziny, a także udzielić porady laktacyjnej. Podczas tej wizyty patronażowej pacjentka może złożyć oświadczenie o przysługującym jej prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności (https://nipip.pl/koronawirus/)”

* zakres zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej (czyt. położnej rodzinnej)

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej zawiera min.:

1. Położna POZ w zakresie posiadanych kompetencji realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo- -neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:

1) edukację w zakresie planowania rodziny;

2) opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;

3) opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia;

4) opiekę w chorobach ginekologicznych;

5) opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

2. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z:

1) lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań;

2) lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;

3) pielęgniarką POZ;

4) pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania;

5) pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;

6) położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej;

7) innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;

8) przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

3. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

1) edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety;

2) przygotowania do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego;

3) poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie ciąży i połogu;

4) poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;

5) poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;

6) kształtowanie postaw rodzicielskich;

7) edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie i metod regulacji płodności;

8) profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych;

9) edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;

10) edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;

11) profilaktykę chorób wieku rozwojowego;

12) edukację w zakresie szczepień ochronnych.